افزودنی تگزاپون

Texapon BE-N12

تولید با کیفیت در سطح بین المللی

مواد افزودنی پوشش می تواند کیفیت و کاربرد پوشش را بهبود ببخشد. افزودن مقدار کمی افزودنی می تواند خصوصیات فیزیکی و عملکرد پوشش را تغییر دهد. در شرایط فعلی آلودگی جدی محیط زیست پوشش های سازگار با محیط زیست بسیار توسعه یافته اند. پوشش های رنگ باید ویژگی های مختلف و اثرات خاصی را دارا باشد. برای تأمین این ملزومات ارتباط بین ویژگی های مختلف باید هماهنگ شود.

بن چسب | تگزاپون

تگزاپون BE-N12

خمیر سفید نیمه شفاف با نام علمی سدیم لوریل اترسولفات که به عنوان عامل فعال کننده سطحی بوده و کف کنندگی بالایی دارد. تگزاپون به دو شکل N70 و صدفی در بازار عرضه می شود. تگزاپون صدفی نسبت به N70 دارای خلوص کمتری است و در تولید محصولات شوینده صدفی و غیرشفاف مانند شامپوها استفاده می شود.تگزاپون در آب سنگین پایدار بوده و تاثیر چندانی بر ویسکوزیته رنگ ندارد. تگزاپون N12 شرکت بن اصفهان، مایع شفاف با ویسکوزیته ۷۰۰۰-۱۰۰۰۰cp  می باشد.

کاربرد ها :

– نساجی

– استخراج نفت

– تصفیه فاضلاب های صنعتی

مشخصات
فنی افزودنی
تگزاپون

خمیر سفید نیمه شفاف با نام علمی سدیم لوریل اترسولفات که به عنوان عامل فعال کننده سطحی بوده و کف کنندگی بالایی دارد.