تگزاپون

مواد افزودنی پوشش می تواند کیفیت و کاربرد پوشش را بهبود ببخشد. افزودن مقدار کمی افزودنی می تواند خصوصیات فیزیکی و عملکرد پوشش را تغییر دهد. در شرایط فعلی آلودگی جدی محیط زیست پوشش های سازگار با محیط زیست بسیار توسعه یافته اند. پوشش های رنگ باید ویژگی های مختلف و اثرات خاصی را دارا باشد. برای تأمین این ملزومات ارتباط بین ویژگی های مختلف باید هماهنگ شود. 

خمیر سفید نیمه شفاف با نام علمی سدیم لوریل اترسولفات که به عنوان عامل فعال کننده سطحی بوده و کف کنندگی بالایی دارد. تگزاپون به دو شکل N70 و صدفی در بازار عرضه می شود. تگزاپون صدفی نسبت به N70 دارای خلوص کمتری است و در تولید محصولات شوینده صدفی و غیرشفاف مانند شامپوها استفاده می شود.تگزاپون در آب سنگین پایدار بوده و تاثیر چندانی بر ویسکوزیته رنگ ندارد. تگزاپون N12 شرکت بن اصفهان، مایع شفاف با ویسکوزیته ۷۰۰۰-۱۰۰۰۰cp  می باشد.

 
 
کاربرد تگزاپون
نساجی
استخراج نفت
تصفیه فاضلاب های صنعتی
عکس ۱-۱: تگزاپون

نکات ایمنی هنگام استفاده از تگزاپون:

در هنگام استفاده از تگزاپون سیسیلکونی اقدامات ایمنی باید رعایت شود و در صورت تماس با چشم، چشم ها با آب فراوان شسته شوند .

انبار داری تگزاپون:

تگزاپون در شرایط استاندارد انبارداری دارای عمر مفید ۶ ماه می باشد. این محصول باید از یخ زدگی و قرار گیری در معرض اشعه مستقیم آفتاب محافظت شود و پس از هربار مصرف درب ظرف کاملا بسته شود و در معرض هوا قرار نگیرد.دمای یکنواخت بین ۵- تا ۲۵ درجه سانتی گراد توصیه میگردد.