دیسپرس کننده

BDA-1001 ، دیسپرس کننده با میزان کف کنندگی خیلی پایین می باشد که جهت دیسپرس کردن پیگمنت های معدنی، دوغاب clay برای رنگ ها و پوشش کاغذی استفاده می شود. برای تولید رنگ ها و پوشش های آب پایه، دو نوع فرمولاسیون مختلف می تواند استفاده شود. عامل این تفاوت پایداری پیوندها در اثر نیروی برشی و درجه حرارت است.

استفاده از رزین های محلول در آب به عنوان بیندر یا رزین پراکنده کننده :

۱.  در این موارد رزین تحت نیروی برشی و حرارت پایدار است، بنابراین در خمیر رنگ قابل استفاده است. بسته به ساختار شیمیایی رزین ها و نوع پیگنمت، ادتیو دیسپرسر مورد نیاز نیست.

۲. استفاده از امولسیون های پلیمر: برخی رزین های امولسیونی به طور طبیعی در برابر تنش برشی و درجه حرارت پایدار نیستند. استفاده از آن ها به عنوان بیندر در خمیر رنگ غیرممکن است. بنابراین یک دیسپرسر قوی باید به خمیر رنگ اضافه شود.

پودر بند کشی ضد اسید نیز نوعی پودر است که مقاومت مناسبی در برابر انواع اسید های ضعیف و متوسط دارد . در ساخت این نوع پودر از مواد پراکنده معدنی مخصوص و رزین های پودری ، به عنوان مکمل  استفاده می شود . استفاده از پودر های ضد اسید معمولا در بندکشی کف ازمایشگاه های شیمیایی کاربرد دارد.

بن چسب | دیسپرس کننده
عکس ۱-۱: دیسپرس کننده

برای ساخت یک فرمولاسیون پایه آب که تحت تاثیر نحوه دیسپرس شدن ماده است، موارد زیر مورد نیاز است:

_  پایداری در ذخیره سازی: دربرابر رسوب دهی و لخته شدن پایدار باشد و ثبات رنگی پایدار باقی بماند.

_ مشخصات جریان: قابل پمپ کردن و سازگار با سامانه های اتوماتیک روز 

– سـازگاری با سامانه های پوشش و بیندرها: خواص فیزیکی و شیمیایی و پایداری نباید به طور منفی تحت تاثیر قرار بگیرد. همچنین خواص فرآیندی  و پایداری ذخیره سازی پوشش ها باید حفظ گردد.

_ صرفه اقتصادی : قدرت تینت بالا و درصد جذب بالای پیگمنت در رنگ، داشتن استانداردهای رنگ در طیف های مختلف رنگ.

 

فرآیند پراکنده شدن شامل سه مرحله است :

۱-مرطوب کردن سطح پیگمنت ها: هوا یا آبی که سطح پیگمنت را پوشش داده است توسط بیندر، ادتیو دیسپرس کننده و یا مرطوب کننده جایگزین می شود.

۲-شکستن تجمع ذرات: عملکرد نیروهای مکانیکی، برهم کنش شیمیایی یا فیزیکی

۳-پایداری دیسپرس شدن پیگمنت در برابر تجمع ذرات، رسوب دهی و لخته شدندیسپرس کننده ۱۰۰۱ عرضه شده توسط شرکت بن از جمله دیسپرسرهای آمونیومی با قـدرت پراکـندگی بسیـار زیاد و خاصیت دیسپرس کنندگی و مرطوب گنندگی باعث افزایش میزان پیگمنت در فرمول، جریان پذیری خوب، براقیت و عدم رسوب دهی و لخته شدن رنگ می گردد.

نکات ایمنی هنگام استفاده از دیسپرس کننده:

در هنگام استفاده از دیسپرس کننده اقدامات ایمنی باید رعایت شود. چشم، پوست و مخاط تنفسی در تماس طولانی مدت با این محصول تحریک می شود بنابراین باید محیط فعالیت دارای تهویه کامل بوده و استفاده از دستکش و عینک مناسب کار توصیه می شود.

انبارداری دیسپرس کننده:

دیسپرس کننده در شرایط استاندارد انبارداری دارای عمر مفید حدود یک سال می باشد. این محصول باید از یخ زدگی و قرار گیری در معرض اشعه مستقیم آفتاب محافظت شود و پس از هربار مصرف درب ظرف کاملا بسته شود و در معرض هوا قرار نگیرد. دمای یکنواخت بین ۱۵ – ۳۰ درجه سانتی گراد توصیه می گردد.