تولید با کیفیت در سطح بین المللی

تولیدات شرکت بن در انواع رزین های صنعتی

شرکت صنایع شیمیایی چسب و رزین بن یکی از واحدهای پیش تازی است که با  تولید با کیفیت در سطح بین المللی تولید و با تکیه بر دانش و سال‌ها تجربه‌ی مستمر ، فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۷۶ با تولید رزین های هموپلیمر وینیل استات و انواع چسب مانند قطره ای چوب  آغاز نمود.

BH-540

رزین هموپلیمر وینیل استات BH-540

رزین هموپلیمروینیل استات، یک نوع لاتکس سفیدرنگ است و چنانچه در دمای بالاتر ازMFFT خشک شود ، فیلم شفاف و...
بیشتر
BH-535

رزین هموپلیمر وینیل استات BH-535

رزین هموپلیمروینیل استات، یک نوع لاتکس سفیدرنگ است و چنانچه در دمای بالاتر ازMFFT خشک شود ، فیلم شفاف و...
بیشتر
BH-530

رزین هموپلیمر وینیل استات BH-530

رزین هموپلیمروینیل استات، یک نوع لاتکس سفیدرنگ است و چنانچه در دمای بالاتر ازMFFT خشک شود ، فیلم شفاف و...
بیشتر
BH-515

رزین هموپلیمر وینیل استات BH-515

رزین هموپلیمروینیل استات، یک نوع لاتکس سفیدرنگ است و چنانچه در دمای بالاتر ازMFFT خشک شود ، فیلم شفاف و...
بیشتر
BH-511

رزین هموپلیمر وینیل استات BH-511

رزین هموپلیمروینیل استات، یک نوع لاتکس سفیدرنگ است و چنانچه در دمای بالاتر ازMFFT خشک شود ، فیلم شفاف و...
بیشتر
BH-510

رزین هموپلیمر وینیل استات BH-510

رزین هموپلیمروینیل استات، یک نوع لاتکس سفیدرنگ است و چنانچه در دمای بالاتر ازMFFT خشک شود ، فیلم شفاف و...
بیشتر