تولید با کیفیت در سطح بین المللی

تولیدات شرکت بن در انواع رزین های صنعتی

شرکت صنایع شیمیایی چسب و رزین بن یکی از واحدهای پیش تازی است که با  تولید با کیفیت در سطح بین المللی تولید و با تکیه بر دانش و سال‌ها تجربه‌ی مستمر ، فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۷۶ با تولید رزین های هموپلیمر وینیل استات و انواع چسب مانند قطره ای چوب  آغاز نمود.

BC-790

رزین کوپلیمر وینیل استاتBC-790

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده...
بیشتر
BC-770

رزین کوپلیمر وینیل استاتBC-770

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده...
بیشتر
BC-760

رزین کوپلیمر وینیل استاتBC-760

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده...
بیشتر
BC-755

رزین کوپلیمر وینیل استات BC-755

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده...
بیشتر
BC-745

رزین کوپلیمر وینیل استاتBC-745

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده...
بیشتر
BC-750

رزین کوپلیمر وینیل استاتBC-750

این محصولات قابل اختلاط با بسیاری از پلیمرهای پایه آبی آنیونی و غیر یونی می باشند و با غلظت دهنده...
بیشتر