چسب های یک دو سه

چسب های یک دو سه یک خانواده با عملکرد بسیار سریع و قوی با کاربرد صنعتی، پزشکی و منازل هستند. این چسب ها استرهای مختلف سیانواکریلیک اسید می باشند که گروه های اکریلات در حضور آب و رطوبت به سرعت پلیمریزه شده و زنجیرهای قوی و طولانی تشکیل می دهند.

 

سیانو اکریلات های ویژه شامل متیل، اتیل، نرمال بوتیل،  نرمال اکتیل  و ۲ اکتیل سیانواکریلات است.اکتیل سیانواکریلات برای رفع نگرانی از سمیت، کاهش تحریکات پوستی و واکنش آلرژیک ایجاد شد. چسب های سیانواکریلات گاهی به عنوان چسب فوری، چسب برق یا ابرچسب شناخته می شود.

خصوصیات چسب های یک دو سه

اکتیل سیانو اکریلات برای رفع نگرانی از سمیت ، کاهش تحریکات پوستی و واکنش آلرژیک ایجاد شد. چسب های سیائواکریلات گاهی به عنوان چسب فوری ، چسب برق یا ابرچسب شناخته می شود.

بن چسب | چـسب سیانو آکریلات
عکس ۱-۱: چسب های یک دو سه
بن چسب | چـسب سیانو آکریلات
عکس ۱-۲: چسب های یک دو سه
کاربرد چسب های یک دو سه:
قطعات چوبی و MDF
لاستیک و پلاستیک
چرم
فلز

نکات ایمنی هنگام استفاده ازچسب های یک دو سه:

در هنگام استفاده از چسب های یک دو سه اقدامات ایمنی باید رعایت شود و در صورت تماس چسب با چشم، چشم ها را با آب فراوان بشویید و به پزشک مراجعه نمایید.

انبارداری چسب های یک دو سه:

چسب های یک دو سه باید از یخ زدگی و قرار گیری در معرض اشعه مستقیم آفتاب محافظت شود و پس از هربار مصرف درب ظرف کاملا بسته شود و در معرض هوا قرار نگیرد. دمای یکنواخت بین ۱۵ – ۳۰ درجه سانتی گراد توصیه می گردد. ظرف شتاب دهنده پس از مصرف سوراخ و یا سوزانده نشود.