غلظت دهنده آکریلاتی

مواد افزودنی پوشش می تواند کیفیت و کاربرد پوشش را بهبود ببخشد. افزودن مقدار کمی افزودنی می تواند خصوصیات فیزیکی و عملکرد پوشش را تغییر دهد. در شرایط فعلی آلودگی جدی محیط زیست پوشش های سازگار با محیط زیست بسیار توسعه یافته اند. پوشش های رنگ باید ویژگی های مختلف و اثرات خاصی را دارا باشد. برای تأمین این ملزومات ارتباط بین ویژگی های مختلف باید هماهنگ شود.

غلظت دهنده امولسیونی بر پایه کوپلیمر اکریلیک است که به عنوان افزودنی به ترکیبات آب پایه اضافه شده و باعث افزایش ویسکوزیته در آن ها می گردد.پلیمرهای اکریلاتی محلول در قلیا با جرم مولکولی بالا ویسکوزیته محلول را افزایش می دهد. غلظت دهنده با اتصالات شبکه ای کم، تحت تاثیر عملکرد پلیمرهای متورم شونده در آب نامحلول اند. نتیجه غلظت دهندگی بسیار زیاد از این واقعیت نتیجه می شود که مولکول های پلی اسید با زنجیر طولانی به میزان محدود و معین شبکه شده  است و به حالت درهم فرورفته در فاز آبی متورم می شود.

 

مشخصات فنی افزودنی غلظت دهنده:

در مقاله ها گزارش شده است علاوه بر تنش برشی، دما، pH، درصد ماده غلظت دهنده بر ویسکوزیته محلول سودوپلاستیک اثر می گذارد. ویسکوزیته بستگی به درجه یونیزه شدن گروه های کربوکسیلیک اسید در زنجیره پلیمر دارد. هنگامی که NH4OH به امولسیون پلیمری اضافه شود، یونیزه شدن اتفاق می افتد یون های NH4+ و یون های کربوکسیلات روی زنجیره پلیمر ایجاد می گردد. مقادیر اضافه آمونیوم، درصد یون NH4+   را افزایش می دهد و باعث کاهش یونیزه شدن گروه کربوکسیلات شده، در نتیجه زنجیره های پلیمری گسترده شده از حالت مارپیچی خارج و ویسکوزیته کاهش می یابد. بنابراین ویسکوزیته در محدوده pH از ۸ ۵/۷ افزایش می یابد و خارج از این محدوده ویسکوزیته کاهش می یابد. غلظت دهنده های اکریلاتی غیرتجمعی بوده، کارکردن با آن ها آسان تر، ویسکوزیته را افزایش داده و ثابت نگه می دارند و با توجه به ساختاری که دارند کم تر مورد حمله میکروارگانیسم ها قرار می گیرند. غلظت دهنده شرکت بن با کد ۱۰۰۳ یک نوع پلیمر اصلاح شده اکریلاتی است که در محیط قلیایی، بیشترین ویسکوزیته را می دهد.

 
بن چسب | غلظت دهنده آکریلاتی
عکس ۱-۱: غلظت دهنده آکریلاتی

نکات ایمنی هنگام استفاده از غلظت دهنده آکریلاتی:

در هنگام استفاده از غلظت دهنده آکریلاتی اقدامات ایمنی باید رعایت شود. چشم، پوست و مخاط تنفسی در تماس طولانی مدت با این محصول تحریک می شود بنابراین باید محیط فعالیت دارای تهویه کامل بوده و استفاده از دستکش و عینک مناسب کار توصیه می شود.

انبار داری غلظت دهنده آکریلاتی:

این محصول در شرایط استاندارد انبارداری دارای عمر مفید حدود یک سال می باشد. غلظت دهنده آکریلاتی باید از یخ زدگی و قرار گیری در معرض اشعه مستقیم آفتاب محافظت شود و پس از هربار مصرف درب ظرف کاملا بسته شود و در معرض هوا قرار نگیرد. دمای یکنواخت بین ۱۵ – ۳۰ درجه سانتی گراد توصیه می گردد.