چـسب اسلایم

تولید با کیفیت در سطح بین المللی

چسب اسلایم چسب امولسیونی است که دارای قدرت چسبندگی بسیار بالا و مقاوم در برابر رطوبت متوسط می باشد و برای تهیه اسلایم بسیار مناسب می باشد.

بن چسب | چسب اسلایم

چسب اسلایم

چسب اسلایم چسب امولسیونی است که دارای قدرت چسبندگی بسیار بالا و مقاوم در برابر رطوبت متوسط می باشد و برای تهیه اسلایم بسیار مناسب می باشد.

مشخصات
فنی چسب
سرد لیبل

چسب اسلایم چسب امولسیونی است که دارای قدرت چسبندگی بسیار بالا و مقاوم در برابر رطوبت متوسط می باشد