چسب آب بندی

این محصول مناسب استفاده بر روی سطوح سیمانی، گچی ، موارئیک ، سنگ ، سرامیک ، کاشی ، چوب و … می باشد.میزان مصرف آن بسته به سطح زیرین کار ۳ الی ۴ کیلو گرم در هر متر مربع می باشد.

ادامه مطلب

چسب کاشی خمیری Shimi Ceram 857

این محصول مناسب استفاده بر روی سطوح سیمانی، گچی ، موارئیک ، سنگ ، سرامیک ، کاشی ، چوب و … می باشد.میزان مصرف آن بسته به سطح زیرین کار ۳ الی ۴ کیلو گرم در هر متر مربع می باشد.

ادامه مطلب

چسب کاشی خمیری Cement-310

این محصول مناسب استفاده بر روی سطوح سیمانی، گچی ، موارئیک ، سنگ ، سرامیک ، کاشی ، چوب و … می باشد.میزان مصرف آن بسته به سطح زیرین کار ۳ الی ۴ کیلو گرم در هر متر مربع می باشد.

ادامه مطلب

چسب کاشی خمیری Bonfix-3434

این محصول مناسب استفاده بر روی سطوح سیمانی، گچی ، موارئیک ، سنگ ، سرامیک ، کاشی ، چوب و … می باشد.میزان مصرف آن بسته به سطح زیرین کار ۳ الی ۴ کیلو گرم در هر متر مربع می باشد.

ادامه مطلب

چسب کاشی خمیری Bonsaze-200

این محصول مناسب استفاده بر روی سطوح سیمانی، گچی ، موارئیک ، سنگ ، سرامیک ، کاشی ، چوب و … می باشد.میزان مصرف آن بسته به سطح زیرین کار ۳ الی ۴ کیلو گرم در هر متر مربع می باشد.

ادامه مطلب

چسب کاشی خمیری B-211

این محصول مناسب استفاده بر روی سطوح سیمانی، گچی ، موارئیک ، سنگ ، سرامیک ، کاشی ، چوب و … می باشد.میزان مصرف آن بسته به سطح زیرین کار ۳ الی ۴ کیلو گرم در هر متر مربع می باشد.

ادامه مطلب