پودر بندکشی BONSAZE

بندکشی کاشی و سرامیک یکی از ارکان مهم در فرایند کاشیکاری است و بند کشی مناسب می تواند علاوه بر پر نمودن فضای های بین درز کاشی و سرامیک ، نقش ضد آب کنندگی و افزایش زیبایی کاشی کاری را نیز داشته باشد. امروزه استفاده از روش های سنتی مانند دوغاب ریزی جهت بند کشی کاشی و سرامیک منسوخ شده است و محصولات متنوعی در زمینه بند کشی تولید و به بازار معرفی شده است .

ادامه مطلب

پودر بندکشی CEMENT

بندکشی کاشی و سرامیک یکی از ارکان مهم در فرایند کاشیکاری است و بند کشی مناسب می تواند علاوه بر پر نمودن فضای های بین درز کاشی و سرامیک ، نقش ضد آب کنندگی و افزایش زیبایی کاشی کاری را نیز داشته باشد. امروزه استفاده از روش های سنتی مانند دوغاب ریزی جهت بند کشی کاشی و سرامیک منسوخ شده است و محصولات متنوعی در زمینه بند کشی تولید و به بازار معرفی شده است .

ادامه مطلب

چسب کاشی پودری Shimi Ceram

این محصول به صورت دو جزئی بر پایه مواد معدنی و شیمیایی تهیه شده است. دارای کارایی بسیار بالا و خاصیت انعطاف پذیری فوق العاده می باشد. این محصول به گونه ای تهیه شده است که با مخلوط شدن با چسب بتن یا پرایمر B319 به عنوان جزء دوم و یا مکمل و بر اساس جدول شماره ۱ چسبندگی مورد نیاز برای محصولات مختلف را فراهم می نماید.این فرمول ضمن دسترسی مصرف کنندگان به ترکیب دلخواه از نظر اقتصادی بسیار با صرفه ترا ز محصولات موجود در بازار می باشد.

ادامه مطلب

چسب کاشی پودری Bonsaze 384

این محصول به صورت دو جزئی بر پایه مواد معدنی و شیمیایی تهیه شده است. دارای کارایی بسیار بالا و خاصیت انعطاف پذیری فوق العاده می باشد. این محصول به گونه ای تهیه شده است که با مخلوط شدن با چسب بتن یا پرایمر B319 به عنوان جزء دوم و یا مکمل و بر اساس جدول شماره ۱ چسبندگی مورد نیاز برای محصولات مختلف را فراهم می نماید.این فرمول ضمن دسترسی مصرف کنندگان به ترکیب دلخواه از نظر اقتصادی بسیار با صرفه ترا ز محصولات موجود در بازار می باشد.

ادامه مطلب

چسب کاشی پودری Cement505

این محصول به صورت دو جزئی بر پایه مواد معدنی و شیمیایی تهیه شده است. دارای کارایی بسیار بالا و خاصیت انعطاف پذیری فوق العاده می باشد. این محصول به گونه ای تهیه شده است که با مخلوط شدن با چسب بتن یا پرایمر B319 به عنوان جزء دوم و یا مکمل و بر اساس جدول شماره ۱ چسبندگی مورد نیاز برای محصولات مختلف را فراهم می نماید.این فرمول ضمن دسترسی مصرف کنندگان به ترکیب دلخواه از نظر اقتصادی بسیار با صرفه ترا ز محصولات موجود در بازار می باشد.

ادامه مطلب

چسب کاشی پودری Bonfix 404

این محصول به صورت دو جزئی بر پایه مواد معدنی و شیمیایی تهیه شده است. دارای کارایی بسیار بالا و خاصیت انعطاف پذیری فوق العاده می باشد. این محصول به گونه ای تهیه شده است که با مخلوط شدن با چسب بتن یا پرایمر B319 به عنوان جزء دوم و یا مکمل و بر اساس جدول شماره ۱ چسبندگی مورد نیاز برای محصولات مختلف را فراهم می نماید.این فرمول ضمن دسترسی مصرف کنندگان به ترکیب دلخواه از نظر اقتصادی بسیار با صرفه ترا ز محصولات موجود در بازار می باشد.

ادامه مطلب

چسب کاشی پودری B-310

این محصول به صورت دو جزئی بر پایه مواد معدنی و شیمیایی تهیه شده است. دارای کارایی بسیار بالا و خاصیت انعطاف پذیری فوق العاده می باشد. این محصول به گونه ای تهیه شده است که با مخلوط شدن با چسب بتن یا پرایمر B319 به عنوان جزء دوم و یا مکمل و بر اساس جدول شماره ۱ چسبندگی مورد نیاز برای محصولات مختلف را فراهم می نماید.این فرمول ضمن دسترسی مصرف کنندگان به ترکیب دلخواه از نظر اقتصادی بسیار با صرفه ترا ز محصولات موجود در بازار می باشد.

ادامه مطلب