تگزاپون BE-N16

توضیحات تکمیلی

ظاهر

مایع بی رنگ

ویسکوزیته بروکفیلد (CP)

9000-12000

PH

6-8

قابلیت حلالیت در آب

قابل اختلاط به هر نسبت

 تگزاپون BE-N12 چیست؟

خمیر سفید نیمه شفاف با نام علمی سدیم لوریل اترسولفات که به عنوان عامل فعال کننده سطحی بوده و کف کنندگی بالایی دارد. تگزاپون به دو شکل N70 و صدفی در بازار عرضه می شود. تگزاپون صدفی نسبت به N70 دارای خلوص کمتری است و در تولید محصولات شوینده صدفی و غیرشفاف مانند شامپوها استفاده می شود.تگزاپون در آب سنگین پایدار بوده و تاثیر چندانی بر ویسکوزیته رنگ ندارد. تگزاپون N12 شرکت بن اصفهان، مایع شفاف با ویسکوزیته ۷۰۰۰-۱۰۰۰۰cp  می باشد.بن چسب | تگزاپون

عکس۱-۱:تگزاپون