دیسپرس کننده BDA-1001

توضیحات تکمیلی

ظاهر

شفاف و زرد رنگ

ویسکوزیته بروکفیلد (CP)

200-300

PH

7-8

قابلیت حلالیت در آب

قابل اختلاط به هر نسبت

دیسپرس کننده BDA-1001 چیست؟

 

دیسپرس کننده با میزان کف کنندگی خیلی پایین می باشد که جهت دیسپرس کردن پیگمنت های معدنی، دوغاب clay برای رنگ ها و پوشش کاغذی استفاده می شود. برای تولید رنگ ها و پوشش های آب پایه، دو نوع فرمولاسیون مختلف می تواند استفاده شود. عامل این تفاوت پایداری پیوندها در اثر نیروی برشی و درجه حرارت است.

بن چسب | دیسپرس کننده

عکس۱-۱:دیسپرس کننده