رزین کوپلیمر وینیل استات BC-720

توضیحات تکمیلی

ظاهر

امولسیون سفید رنگ

درصد جامد(%)

1(+-)50

ویسکوزیته بروکفیلد (CP)

5000-10000

قابلیت حلالیت در آب

قابل اختلاط به هر نسبت

PH

4-5

ظاهر فیلم

شفاف

MFFT(^C)

<0

نوع دیسپارسنت

آنیونی

دانسیته (g/cm^2)

1/01-1/10

آشنایی با رزین کوپلیمر وینیل استات ها

رزین کوپلیمر وینیل استات، پلیمرهایی هستند که از پلیمریزاسیون ۲ یا چندین مونومر متفاوت و مناسب با یکدیگر تولید می شنوند که از این راه می توان پلیمر را با ساختمان های متفاوتی تولید کرد. در کوپلیمریزاسیون دو مونومر B,A ، زنجیرهای پلیمر می‌توانند مونومر A یا مونومر B را در انتهای رشد کننده خود داشته باشند. در نتیجه ، ۴ واکنش می تواند اتفاق بیفتد.

 

بن چسب | رزین کوپلیمر وینیل استات 720

عکس ۱-۱:رزین کوپلیمر وینیل استات BC-720