ضد کف سیلیکونی BD-614

توضیحات تکمیلی

ظاهر

امولسیون سفید رنگ

ویسکوزیته بروکفیلد (CP)

6000-10000

PH

6-7

دانسیته (g/cm^2)

0/95-1/05

نکات ایمنی هنگام استفاده از ضد کف ها چیست؟

در هنگام استفاده از این محصول اقدامات ایمنی باید رعایت شود و در صورت تماس با چشم، چشم ها با آب فراوان شسته شوند .

بن چسب | ضد کف سیسیلکونی

عکس۱-۱:ضد کف سیلیکونی