غلظت دهنده آکریلاتی BTA-1003

توضیحات تکمیلی

ظاهر

سفید شیری

درصد جامد(%)

1(+-)29

ویسکوزیته بروکفیلد (CP)

250-300

PH

2-4

نکات ایمنی هنگام استفاده از غلظت دهنده آکریلاتی

در هنگام استفاده از غلظت دهنده آکریلاتی اقدامات ایمنی باید رعایت شود. چشم، پوست و مخاط تنفسی در تماس طولانی مدت با این محصول تحریک می شود بنابراین باید محیط فعالیت دارای تهویه کامل بوده و استفاده از دستکش و عینک مناسب کار توصیه می شود.

 

بن چسب | غلظت دهنده آکریلاتی

عکس۱-۱:غلظت دهنده آکریلاتی