نرم کن BE-205

توضیحات تکمیلی

ظاهر

مایع زرد کم رنگ

ویسکوزیته بروکفیلد (CP)

6000-8000

PH

7

قابلیت حلالیت در آب

قابل اختلاط به هر نسبت

نرم کن BE-205 چیست؟

این محصول ترکیبی از سورفکتانت های آنیونیک و نانیونیک می باشد که برای روان سازی رنگ های پلاستیک استفاده می شود که این امر موجب حرکت راحت تر قلم مو می گردد. محلولی از امولسی فایرهای آنیونی و غیریونی، مواد هم تراز کننده سطح، مواد منعقدکننده و دیسپرس کننده است که جهت بهبود اثر قلم و روانی اجرای رنگ در سامانه های آب پایه مورد استفاده قرار  میگیرد.این محلول که تاثیری بر ویسکوزیته رنگ، فام رنگ، پوشش دهی و شست وشو ندارد در آب سنگین نیز پایدار بوده و سایه قلم را از بین می برد.

 

بن چسب | نرم کن

عکس۱-۱:نرم کن