نرم کن BE-206

توضیحات تکمیلی

ظاهر

مایع زرد کم رنگ

ویسکوزیته بروکفیلد (CP)

6000-8000

PH

7

قابلیت حلالیت در آب

قابل اختلاط به هر نسبت

نکات ایمنی هنگام استفاده از نرم کن BE-206

در هنگام استفاده از نرم کن BE-206 اقدامات ایمنی باید رعایت شود و در صورت تماس با چشم، چشم ها با آب فراوان شسته شوند .

 

بن چسب | نرم کنعکس۱-۱:نرم کن