چسب همه کاره صنعتی BS-1112

توضیحات تکمیلی

ظاهر

مایع شفاف

درصد جامد(%)

0/5(+-)12

PEEL (N/mm2)

120<

ویسکوزیته فورد کاپ

500-1500

دانسیته (g/cm^2)

0/8-0/9

نکات ایمنی هنگام استفاده از چسب همه کاره صنعتی BS-1112

چسب همه کاره صنعتی BS-1112 قابل اشتعال می باشد،  بنابراین در هنگام استفاده از این محصول اقدامات ایمنی باید رعایت شود. چشم، پوست و مخاط تنفسی در تماس طولانی مدت با این محصول تحریک می شود بنابراین باید محیط فعالیت دارای تهویه کامل بوده و استفاده از دستکش، ماسک، عینک مناسب کار توصیه می شود.

 

بن چسب | چسب همه کاره صنعتی

عکس۱-۱:چسب همه کاره صنعتی