چسب همه کاره صنعتی BS-1214

توضیحات تکمیلی

ظاهر

مایع کهربایی

درصد جامد(%)

0/50(+-)20

PEEL (N/mm2)

50<

ویسکوزیته فورد کاپ

2500-3500

دانسیته (g/cm^2)

0/8-0/9

نکات انبارداری چسب همه کاره صنعتی BS-1214

انبارداری چسب همه کاره صنعتی BS-1214 در شرایط استاندارد انبارداری دارای عمر مفید حداقل نه ماه می باشد.از قرار گیری در معرض اشعه مستقیم خورشید محافظت شود و پس از هربار مصرف درب ظرف کاملا ببندید و در معرض هوا قرار ندهید . دمای یکنواخت بین ۱۵ – ۲۵ درجه سانتی گراد توصیه می شود.

 

بن چسب | چسب همه کاره صنعتی

عکس۱-۱:چسب همه کاره صنعتی