چسب پلاستوفوم BS-1320

توضیحات تکمیلی

ظاهر

مایع زرد رنگ

درصد جامد(%)

0/5(+-)50

PEEL (N/mm2)

>100

ویسکوزیته فورد کاپ

60-20

دانسیته (g/cm^2)

0/8-0/9

چگونه از چسب پلاستوفوم BS-1320 استفاده کنیم؟

سطوح مورد نظر را خشک و عاری از گرد و غبار و چربی کنید ، قبل از مصرف محتویات چسب را کامل هم بزنید و با استتفاده از قلم مو یا کاردک سطوح را به صورت یکنواخت آغشته به چسب کنید، سپس آنها را به یکدیگر بچسبانید و تحت فشار قرار دهید. در صورت امکان در محیطی با درجه حرارت متعادل این کار را انجام دهید.

 

بن چسب | چسب پلاستوفوم

عکس۱-۱:چسب پلاستوفوم