چـسب سیانو آکریلات Cyano Acrylic Bontex B-200

توضیحات تکمیلی

ظاهر

محلول شفاف و بی رنگ

وزن مخصوص

1/053-1/06

نقطه جوش

65/6 mmHg

نحوه استفاده از چـسب سیانو آکریلات Cyano Acrylic Bontex B-200

۱- سطوح مورد نظر عاری از هرگونه رطوبت، لکه یا گرد و غبار باشد.

۲- اسپری شتاب دهنده اتصال را به یکی از سطوح بزنید، کمی صبرکنید تا اسپری خشک شود. این اسپری به سریع تر خشک شدن کمک می کند و از طرفی به اتصال مورد نظر استحکام می بخشد. گاز متصاعدشده از اسپری شتاب دهنده به دلیل حضور برخی مواد شیمیایی خاص کمی سمی است، بنابراین از تنفس آن خودداری کنید.

۳- سطح دیگر را آغشته به چسب کنید، هردو سطح را روی یکدیگر قرار دهید و تا چند ثانیه دو سطح را محکم در کنارهم نگه دارید.

۴- پس از اتمام کار از قراردادن چسب در دمای ۵۰ درجه به بالا و در معرض نور خورشید خودداری کنید. ظرف چسب را پس از خالی شدن سوراخ نکنید یا در معرض آتش قرار ندهید.

 

بن چسب | چـسب سیانو آکریلات

عکس ۱-۱:چـسب سیانو آکریلات